Souffle Hart

Souffle Hart

Wat is een Souffle Hart?

Een souffle hart, beter bekend als hartgeruis, is een extra of ongewoon geluid dat wordt gehoord tijdens de hartslag. Het geluid wordt veroorzaakt door turbulente bloedstroom binnen het hart of de grote bloedvaten die aan het hart grenzen. Hoewel het woord ‘souffle’ suggestief kan zijn voor iets ernstigs, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Hartgeruisen kunnen zowel onschuldig (benign) als indicatief voor een onderliggende hartafwijking zijn.

Het hartgeruis wordt meestal voor het eerst opgemerkt tijdens een lichamelijk onderzoek, en kan variëren in toon, van zacht en bijna onhoorbaar tot zeer luid. Ze worden geclassificeerd als systolisch, diastolisch of continu, afhankelijk van het timing in de hartcyclus wanneer ze worden gehoord. Onschuldige geruisen zijn meestal tijdelijk en kunnen voorkomen bij kinderen en volwassenen, vooral tijdens perioden van snelle groei of in situaties waarin het hart sneller klopt dan normaal. In tegenstelling tot pathologische geruisen, die kunnen wijzen op structurele afwijkingen zoals klepdefecten of aangeboren hartafwijkingen.

Dieper Inzicht in Hartgeruisen

Verschillende Typen Hartgeruisen

Hartgeruisen kunnen variëren afhankelijk van hun oorsprong en aard. Er zijn hoofdzakelijk twee categorieën:

 • Systolische geruisen: Deze komen voor tijdens de systole, het moment waarop het hart bloed pompt naar de rest van het lichaam. Deze kunnen wijzen op aandoeningen zoals mitralisklepinsufficiëntie of aortastenose.
 • Diastolische geruisen: Optredend tijdens de diastole, wanneer het hart zich met bloed vult. Deze zijn vaak indicatief voor ernstiger aandoeningen, zoals aortaklepinsufficiëntie of mitralisklepstenose.

Identificatie en Diagnose

Het identificeren van een hartgeruis gebeurt vaak via een stethoscoop en kan aanleiding geven tot verder onderzoek zoals:

 • Echocardiogram: Een echografie van het hart om structuur en functie te beoordelen.
 • Elektrocardiogram (ECG): Meet de elektrische activiteit van het hart om afwijkingen in de hartslag en -ritme op te sporen.

Oorzaken van Hartgeruisen

Hartgeruisen kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren:

 1. Verhoogde bloedstroom in het hart, zoals tijdens koorts, zwangerschap, of snelle groei bij kinderen.
 2. Structurele veranderingen in de hartkleppen of de hartwand.
 3. Aortaklepinsufficiëntie: Een aandoening waarbij de aortaklep niet goed sluit, wat leidt tot terugstroming van bloed.
 4. Aangeboren hartafwijkingen, zoals een bicuspide aortaklep, waarbij de klep maar twee slippen heeft in plaats van drie.

Risicofactoren

Factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van hartgeruisen omvatten genetische aanleg, ouderdom, en bepaalde medische aandoeningen zoals hoge bloeddruk of infecties die het hart beïnvloeden.

Wanneer Medisch Advies Inwinnen?

Het is belangrijk om medisch advies in te winnen als een hartgeruis gepaard gaat met andere symptomen zoals:

 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Flauwvallen
 • Pijn op de borst
 • Onverklaarbare zwelling

Deze symptomen kunnen wijzen op een onderliggende hartconditie die medische aandacht vereist. Door tijdig een specialist te raadplegen, kunnen ernstige complicaties worden voorkomen en kan de juiste behandeling worden ingezet.

Gerelateerde Cardiale Aandoeningen en Hun Impact

Overzicht van Hartafwijkingen

Hartgeruisen kunnen vaak een eerste signaal zijn van bredere cardiale problematiek. Enkele veelvoorkomende hartafwijkingen gerelateerd aan hartgeruisen zijn:

 • Bicuspide aortaklep: Hierbij heeft de aortaklep slechts twee klepbladen in plaats van de gebruikelijke drie. Dit kan leiden tot stenose of insufficiëntie van de klep en vereist nauwlettende monitoring en mogelijk chirurgisch ingrijpen.
 • Mitralisklep prolaps: Een veelvoorkomende klepafwijking waarbij een of beide klepbladen van de mitralisklep in het linker atrium uitpuilen tijdens de systole.
 • Aortaklepstenose: Vernauwing van de aortaklep, wat het hart harder doet werken en kan leiden tot symptomen zoals vermoeidheid en kortademigheid.

Genetische Factoren en Hartafwijkingen

Sommige hartafwijkingen, zoals bepaalde vormen van congenitale hartafwijkingen, kunnen erfelijk zijn. Het is daarom belangrijk voor mensen met een familiegeschiedenis van hartziekten om regelmatige screenings te ondergaan. Voorbeelden van genetisch gerelateerde hartafwijkingen zijn hypertrofische cardiomyopathie en Marfan-syndroom.

Preventie en Levensstijl

Preventie van hartafwijkingen begint vaak met levensstijlkeuzes. Enkele effectieve preventieve maatregelen zijn:

 • Regelmatige lichaamsbeweging: Helpt bij het onderhouden van een gezond hart en bloedvaten.
 • Gezonde voeding: Een dieet rijk aan fruit, groenten en volle granen kan het risico op hartziekten verlagen.
 • Beheer van risicofactoren: Het controleren van bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegels.

Rol van Screening en Vroege Detectie

Vroegtijdige detectie van hartafwijkingen door middel van routinematige medische controles kan levensreddend zijn. Echocardiografie en andere hartonderzoeken zijn essentieel voor het identificeren van potentiële problemen voordat ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Belang van Medische Follow-up

Na de diagnose van een hartafwijking is continue medische follow-up cruciaal. Dit kan bestaan uit regelmatige controles, medicatie, en in sommige gevallen chirurgische ingrepen. Het naleven van medische aanbevelingen en aanpassingen in de levensstijl zijn van vitaal belang voor het beheren van de aandoening.

Hartgeruisen, hoewel vaak onschuldig, kunnen soms de eerste tekenen zijn van complexere hartafwijkingen. Een begrip van deze gerelateerde aandoeningen en hun behandeling is essentieel voor het handhaven van een gezond hart en een lang leven.

Upcoming Events