Ruis Bij Het Hart

Ruis bij het Hart

Wat is Hartruis?

Hartruis verwijst naar ongewone geluiden die door een stethoscoop te horen zijn tijdens een hartslag. Dit geluid ontstaat door turbulente bloedstroom in het hart of de grote bloedvaten. Hartruis is op zichzelf geen ziekte, maar kan wel een indicatie zijn van onderliggende hartafwijkingen of problemen met de hartkleppen.

De ruis kan variëren van heel zacht tot zeer luid en wordt vaak beschreven met termen als ‘sissend’, ‘grommend’ of ‘fluitend’. Het is belangrijk om te weten dat niet alle hartgeruisen duiden op een ernstige aandoening. Onschuldige hartruis komt vooral voor bij kinderen en heeft meestal geen behandeling nodig. Bij volwassenen kan hartruis echter wijzen op problemen zoals lekkende hartkleppen of vernauwingen, die meer aandacht vereisen.

Een lichamelijk onderzoek is cruciaal voor de beoordeling van hartruis. Afhankelijk van de aard en timing van het geruis kan het nodig zijn om verdere diagnostische tests uit te voeren, zoals een echografisch onderzoek, om de exacte oorzaak te bepalen en de juiste behandeling in te zetten.

Dieper Inzicht in Hartruis

De Oorzaken van Hartruis

Hartruis kan veroorzaakt worden door een verscheidenheid aan hartgerelateerde problemen. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Aangeboren hartafwijkingen: Deze zijn aanwezig vanaf de geboorte en kunnen structurele problemen in het hart veroorzaken die leiden tot hoorbare ruis.
 • Hartklepafwijkingen: Lekkende of vernauwde hartkleppen kunnen een turbulentie in de bloedstroom veroorzaken, resulterend in ruis.
 • Hoge bloeddruk: Verhoogde bloeddruk kan de hartspier verdikken en de bloedstroom veranderen, wat soms een ruis veroorzaakt.

Symptomen en Diagnose

Hoewel veel mensen met hartruis geen specifieke klachten ervaren, kunnen sommigen symptomen vertonen die nauwlettend moeten worden gevolgd:

 • Vermoeidheid en kortademigheid: Vooral bij inspanning kan dit wijzen op een verminderde hartfunctie door onderliggende hartafwijkingen.
 • Duizeligheid of flauwvallen: Dit kan duiden op onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen.
 • Cyanose (blauwkleuring van de huid): Dit is een teken dat het bloed niet genoeg zuurstof bevat.

Voor de diagnose van de oorzaak van hartruis zal de arts doorgaans een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren, gevolgd door:

 • Echografie van het hart (echocardiogram): Dit is een cruciale test die helpt bij het visualiseren van de structuur en functie van het hart.
 • Elektrocardiogram (ECG): Om de elektrische activiteit van het hart te controleren en te zoeken naar tekenen van hartziekte.
 • Röntgenfoto van de borst: Om de grootte en vorm van het hart en de grote bloedvaten te bekijken.

Behandelingsmogelijkheden

De behandeling van hartruis hangt sterk af van de onderliggende oorzaak:

 • Medicatie: Voor het reguleren van de bloeddruk en het verbeteren van de hartfunctie.
 • Chirurgische ingrepen: Bij ernstige hartklepafwijkingen kan een operatie noodzakelijk zijn om de hartklep te repareren of te vervangen.
 • Observatie: In gevallen van onschuldige hartruis is vaak geen directe behandeling nodig, maar regelmatige controle blijft belangrijk.

Levensstijlaanpassingen

Naast medische behandeling kunnen levensstijlaanpassingen een belangrijke rol spelen in het beheer van hartruis, zoals:

 • Regelmatige lichaamsbeweging: Dit kan helpen om de algehele cardiovasculaire gezondheid te verbeteren.
 • Gezonde voeding: Een dieet laag in verzadigde vetten en rijk aan fruit, groenten en volkorenproducten ondersteunt hartgezondheid.
 • Stressbeheersing: Technieken zoals mindfulness en yoga kunnen helpen om stress te verminderen, wat goed is voor het hart.

Door deze maatregelen kunnen individuen met hartruis, of die risico lopen op hartziekten, hun hartgezondheid aanzienlijk verbeteren en potentieel ernstige complicaties voorkomen.

Gerelateerde Hartaandoeningen en Hun Implicaties

Veelvoorkomende Hartaandoeningen Gelinkt aan Hartruis

Hartruis is vaak een eerste signaal dat kan wijzen op diverse hartgerelateerde aandoeningen. Enkele van de meest significante omvatten:

 • Hartklepziekten: Zoals eerder genoemd, kunnen afwijkingen in de hartkleppen, zoals stenose (vernauwing) en regurgitatie (lekkage), leiden tot hoorbare ruis.
 • Hypertrofische cardiomyopathie: Deze aandoening, waarbij de hartspier abnormaal verdikt, kan de bloedstroom belemmeren en ruis veroorzaken.
 • Congenitale hartdefecten: Gebreken zoals een ventrikelseptumdefect (gat in de wand tussen de hartkamers) kunnen ook ruis veroorzaken.

Onderzoek en Behandeling van Gerelateerde Aandoeningen

Effectieve behandeling van hartruis hangt af van een nauwkeurige diagnose van de onderliggende aandoening. Naast de standaarddiagnostische tests kunnen patiënten soms ook onderworpen worden aan meer gespecialiseerde onderzoeken zoals:

 • Cardiale MRI: Biedt gedetailleerde beelden van het hart en kan helpen bij het identificeren van complexe structurele afwijkingen.
 • Hartkatheterisatie: Hierbij wordt een dunne buis in het hart gebracht om de druk en bloedstroom binnen de hartkamers te meten, wat nuttig kan zijn bij de beoordeling van ernstige klepafwijkingen.

Preventie en Bewustwording

Preventie van hartgerelateerde aandoeningen begint met bewustwording en vroege detectie. Belangrijke stappen voor preventie zijn:

 • Regelmatige medische controle: Vooral als er een familiegeschiedenis van hartziekten bestaat.
 • Bewustzijn van symptomen: Het herkennen van symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst of ongewone vermoeidheid kan cruciaal zijn voor tijdige medische interventie.
 • Vaccinaties en gezondheidschecks: Jaarlijkse griepvaccinaties en regelmatige gezondheidscontroles kunnen helpen bij het beheersen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk en cholesterol.

Levenslange Zorg en Management

Voor personen die gediagnosticeerd zijn met ernstige hartafwijkingen, kan levenslange medische zorg en monitoring nodig zijn. Dit omvat:

 • Regelmatige follow-ups: Met de cardioloog om de hartfunctie en de effectiviteit van behandelingen te beoordelen.
 • Medicatiebeheer: Om de hartfunctie te optimaliseren en complicaties te voorkomen.
 • Educatie: Patiënten en hun families voorlichten over de aandoening en hoe om te gaan met de dagelijkse beheersing van hun gezondheid.

Het begrijpen van de nuances van hartruis en de mogelijke onderliggende hartafwijkingen is essentieel voor zowel patiënten als zorgverleners. Door vroege detectie en proactief management kunnen veel van de gerelateerde complicaties effectief worden aangepakt, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven en, in sommige gevallen, het redden van levens.

Upcoming Events