Hart in Shape

Beter leven met een Hart of Vaatziekte

Een platform waarop je alles vindt wat je zoekt

Beter leven met een hart- of vaatziekte

Het leven met een hartaandoening is al een uitdaging genoeg. Want naast de lichamelijke beperkingen heeft een hartaandoening meestal effect op veel meer aspecten in jouw dagelijks leven. Denk aan de gevolgen voor het werk, het gezin, verlies van inkomen, het sociale leven enzovoort.

Ontdek en deel hier, tips, info, ervaringen van andere hartpatiënten. Ook kan je hier de vragen die je hebt stellen en kunnen wij zonodig gezamenlijk pleiten om bepaalde praktische zaken beter geregeld te krijgen. Samen staan we sterker en weten we meer.

Alle informatie op 1 plek

Registreer je (gratis) en krijg toegang tot alle thema’s de groepen en forums. Maak contact met andere hartpatiënten en blijf op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen.

Ook zorgprofessionals, onderzoekers, patiëntenverenigingen en andere belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd lid te worden en informatie, uitnodigingen, evenementen en relevant nieuws te posten.

Wij bieden jou een platform waarop jij alle informatie, over het leven met een hart-of vaatziekte, op 1 plek kunt vinden en delen!

Reacties van communityleden

Hartklachten bij Vrouwen

Ons vrouwenhart verdient een eigen podium! 

Niet alleen zijn onze klachten en hartinfarcten verschillend, ook verloopt ons ziekte en levensproces vaak anders dan bij de meeste mannen. Wij zetten ons in om deze sekse en gender verschillen meer bekendheid te geven. Bij zorgprofessionals, maar vooral ook bij vrouwen zelf!

De klachten kunnen zich anders presenteren dan bij mannen

Omdat hartklachten bij vrouwen vaak gemist worden verloopt ons proces vanaf dat moment al anders dan bij de meeste mannen. In veel gevallen presenteren onze symptomen zich anders waardoor hartklachten soms gemist of gemisdiagnostiseerd worden. Op dat moment beginnen we al met een achterstand. Soms met grote schade of zelfs overlijden tot gevolg…

Ons ziekteproces verloopt vaak ook anders

Naast dat onze klachten vaak gemist worden hebben vrouwen in tegenstelling tot mannen ook te maken met vrouw-specifieke aspecten als zwangerschap, de overgang en andere hormoon gerelateerde oorzaken. Maar ook mentaal gaan vrouwen veelal anders met hun ziekte om. 

Uiteraard zijn mannen ook van harte welkom om lid van de community te worden want veel informatie is voor hen natuurlijk ook interessant.