Arvc Hart

ARVC Hart

Wat is ARVC?

Arrhythmogene Rechter Ventrikel Cardiomyopathie (ARVC) is een erfelijke hartziekte die vooral de hartspier van de rechterkamer aantast. Typisch voor ARVC is de geleidelijke vervanging van spierweefsel door vet- en bindweefsel. Dit proces kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen en in sommige gevallen zelfs tot plotselinge hartdood, vooral bij jonge sporters en mensen onder de 35 jaar.

De aandoening kan variëren in ernst en manifesteert zich vaak eerst als onschuldig lijkende symptomen zoals hartkloppingen of flauwvallen. Naarmate de ziekte vordert, kunnen deze symptomen verergeren tot meer alarmerende signalen zoals duizeligheid, extreme vermoeidheid of zelfs een hartstilstand tijdens fysieke activiteit. De diagnose van ARVC wordt meestal gesteld door middel van cardiale beeldvorming en genetisch onderzoek, waarbij gezocht wordt naar specifieke mutaties die de ziekte kunnen veroorzaken.

Dieper Inzicht in ARVC: Risico’s en Diagnose

Arrhythmogene Rechter Ventrikel Cardiomyopathie (ARVC) is een complexe aandoening die vaak onopgemerkt blijft tot het optreden van ernstige symptomen. Dit deel van het artikel richt zich op de risicofactoren, diagnosemethoden, en de impact van ARVC op het leven van patiënten.

Risicofactoren en Erfelijkheid

ARVC is hoofdzakelijk een erfelijke aandoening, wat betekent dat het vaak voorkomt binnen families. Mensen met een eerste- of tweedegraads familielid met ARVC hebben een hoger risico om de ziekte te ontwikkelen. Genetisch onderzoek kan helpen om de aanwezigheid van specifieke mutaties die verband houden met ARVC te identificeren, waardoor familieleden beter geïnformeerd kunnen worden over hun eigen risico.

 • Genetische mutaties: Verschillende mutaties in de genen die coderen voor de eiwitten van de hartspier zijn geassocieerd met ARVC.
 • Leeftijd en geslacht: Jonge volwassenen en adolescenten, vooral mannen, lopen een groter risico.
 • Intensieve lichaamsbeweging: Bijzonder risicovol voor mensen met een genetische aanleg voor ARVC, omdat intensief sporten de progressie van de ziekte kan versnellen.

Diagnose van ARVC

De diagnose van ARVC is uitdagend en vereist een combinatie van beeldvormende technieken, elektrofysiologische studies, en genetisch onderzoek.

 • Elektrocardiogram (ECG): Kan abnormale hartritmes detecteren die typisch zijn voor ARVC.
 • Echocardiografie: Onderzoekt de structuur en functie van de hartkamers.
 • MRI van het hart: Biedt gedetailleerde beelden van de hartstructuur, waardoor de aanwezigheid van vet- en bindweefsel in de hartspier kan worden vastgesteld.
 • Inspanningstesten: Meten hoe het hart functioneert tijdens fysieke activiteit.

Leven met ARVC

De impact van ARVC op het dagelijks leven kan aanzienlijk zijn, gezien het risico op plotselinge hartdood. Patiënten worden vaak geadviseerd hun deelname aan intensieve sporten te beperken en kunnen medicatie of een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) nodig hebben om het hartritme te reguleren en levensbedreigende episoden te voorkomen.

Behandeling en Beheer van ARVC

Bij het beheer van Arrhythmogene Rechter Ventrikel Cardiomyopathie (ARVC) is een geïntegreerde aanpak vereist die zowel de medische behandeling als de aanpassing van de levensstijl omvat. In dit deel bespreken we de behandelopties en het belang van familieadvies en vroege opsporing.

Medische Behandelingsopties

De behandeling van ARVC is gericht op het voorkomen van ernstige hartritmestoornissen en het beschermen van de hartfunctie. Afhankelijk van de ernst en specifieke kenmerken van de aandoening bij de patiënt, kunnen verschillende behandelstrategieën worden toegepast:

 • Medicamenteuze behandeling: Gebruik van medicijnen zoals bètablokkers of anti-aritmica om de hartslag te reguleren en aritmieën te verminderen.
 • Implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD): Voor patiënten met een hoog risico op levensbedreigende aritmieën kan het plaatsen van een ICD noodzakelijk zijn. Deze apparaten monitoren het hartritme en kunnen een schok afgeven om het hart weer in een normaal ritme te brengen bij gevaarlijke aritmieën.
 • Radiofrequente ablatie: Een procedure waarbij abnormale elektrische paden in het hart die aritmieën veroorzaken, worden uitgeschakeld.

Familieadvies en Genetische Screening

Gezien de erfelijke aard van ARVC is genetische counseling een essentieel onderdeel van het beheer. Familieleden van patiënten met ARVC worden vaak aangeraden om genetisch onderzoek en cardiale screening te ondergaan om vroege diagnose en behandeling mogelijk te maken.

 • Vroege opsporing: Identificatie van ARVC in vroege stadia kan helpen bij het implementeren van preventieve maatregelen voordat ernstige complicaties optreden.
 • Advies voor familieleden: Educatie over de aandoening en de mogelijkheid van overerving is cruciaal voor familieleden om geïnformeerde gezondheidsbeslissingen te nemen.

Levensstijl Aanpassingen en Ondersteuning

Patiënten met ARVC zullen waarschijnlijk hun activiteitenniveau moeten aanpassen om hun hart te beschermen. Vermijden van competitieve en intensieve sporten wordt vaak geadviseerd. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten ondersteuning zoeken bij patiëntenorganisaties en deel uitmaken van gemeenschappen die omgaan met hartziekten, voor emotionele en praktische ondersteuning.

Het integreren van deze behandelingen en strategieën kan helpen om de symptomen van ARVC te beheersen en de levenskwaliteit voor patiënten aanzienlijk te verbeteren. Het doel is altijd om een veilig en actief leven te bevorderen, terwijl de risico’s van de ziekte worden geminimaliseerd.

Upcoming Events