Scad Hart

SCAD Hart

Wat is SCAD?

Spontane coronaire arteriële dissectie, beter bekend als SCAD, is een zeldzame maar ernstige hartconditie die voornamelijk vrouwen treft. SCAD verwijst naar een plotselinge scheur in de binnenste lagen van een coronaire slagader, wat kan leiden tot een hartinfarct zonder de klassieke risicofactoren van hartziekten zoals hoge cholesterol of hoge bloeddruk. Bij SCAD ontstaat er een valse vaatholte tussen de lagen van de slagaderwand, waar bloed zich kan ophopen en de bloedstroom kan belemmeren, wat uiteindelijk kan resulteren in pijn op de borst en andere symptomen die vergelijkbaar zijn met die van een hartinfarct.

De exacte oorzaak van SCAD is nog onbekend, maar het wordt vaak geassocieerd met fibromusculaire dysplasie, hormonale veranderingen, en extreme fysieke of emotionele stress. Vrouwen die jonger zijn dan 50 jaar en weinig tot geen klassieke cardiovasculaire risicofactoren hebben, lopen het grootste risico op deze aandoening. Het tijdig herkennen van de symptomen en een correcte diagnose zijn cruciaal voor de behandeling en het voorkomen van ernstige hartcomplicaties.

Uitgebreide Verkenning van SCAD

Spontane coronaire arteriële dissectie (SCAD) heeft niet alleen een ingrijpende impact op de patiënt, maar het brengt ook unieke uitdagingen mee voor zowel de diagnose als de behandeling. Dit deel van het artikel duikt dieper in de complexiteit van SCAD en verkent de nuances die het onderscheiden van andere hartziekten.

Oorzaken en Risicofactoren

Hoewel de exacte oorzaak van SCAD vaak onduidelijk blijft, zijn er enkele bekende associaties die helpen bij het identificeren van risicogroepen:

 • Fibromusculaire dysplasie (FMD): Een aandoening die leidt tot abnormale groei of architectuur van de slagaderlijke wanden.
 • Hormonale invloeden: SCAD komt vaker voor bij vrouwen, vooral tijdens de zwangerschap of kort daarna, wat wijst op een mogelijke link met hormonale schommelingen.
 • Fysieke en emotionele stress: Intense stressmomenten kunnen de trigger zijn voor een SCAD-event, waarschijnlijk door een plotselinge toename van de bloeddruk of door hormonale veranderingen die de slagaderwanden beïnvloeden.

Symptomen en Diagnose

De symptomen van SCAD kunnen sterk lijken op die van een klassiek hartinfarct, waaronder:

 • Pijn op de borst, vaak omschreven als een knellend of drukkend gevoel
 • Uitstraling van de pijn naar de armen, nek, rug of kaak
 • Kortademigheid, zweten, misselijkheid of flauwvallen

De diagnose van SCAD kan complex zijn, omdat de symptomen overlappen met andere cardiovasculaire aandoeningen en omdat standaard beeldvormingstechnieken zoals een angiogram soms de dissectie kunnen missen of zelfs kunnen verergeren. Geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals intravasculaire echografie of optische coherentietomografie kunnen nodig zijn om een nauwkeurige diagnose te stellen.

Behandeling en Beheer

De behandeling van SCAD verschilt van die van andere hartziekten, vooral omdat traditionele behandelingen voor hartinfarcten, zoals stents of bypass-operaties, niet altijd geschikt zijn en soms zelfs schadelijk kunnen zijn voor SCAD-patiënten. De behandeling richt zich vaak op:

 • Medicamenteuze therapie: Gebruik van medicijnen zoals bètablokkers, aspirine en andere anti-stollingsmiddelen om verdere hartproblemen te voorkomen en te beheren.
 • Leefstijlaanpassingen: Vermijden van intense fysieke activiteiten en het managen van stress door middel van technieken zoals mindfulness en yoga kan helpen herhaling te voorkomen.

Het belang van een gepersonaliseerde behandelaanpak kan niet worden onderschat, gezien de individuele variatie in de presentatie en progressie van de aandoening. Ook is een multidisciplinaire benadering cruciaal, waarbij cardiologen, radiologen en soms genetische counselors betrokken zijn om zowel de patiënt als hun familieleden te ondersteunen en te begeleiden.

Gerelateerde Aandoeningen en Preventieve Maatregelen

Naast het direct behandelen van SCAD, is het van cruciaal belang om inzicht te krijgen in aandoeningen die mogelijk gerelateerd zijn aan of risicofactoren kunnen zijn voor SCAD, evenals de stappen die genomen kunnen worden ter preventie van deze plotselinge en potentieel levensbedreigende aandoening.

Gerelateerde Hart- en Vaatziekten

SCAD is uniek maar kan verband houden met andere vasculaire aandoeningen die eveneens een verstoring van de slagaderstructuur veroorzaken:

 • Fibromusculaire dysplasie (FMD): Deze aandoening kan niet alleen leiden tot SCAD maar ook tot andere arteriële dissecties, waaronder die in de nieren en de hersenen.
 • Atherosclerose: Hoewel SCAD typisch optreedt zonder de aanwezigheid van atherosclerose, is het belangrijk om te begrijpen hoe andere vormen van arteriële schade het risico op vasculaire incidenten verhogen.

Risicofactoren en Preventie

Het identificeren van de risicofactoren is een eerste stap in de preventie van SCAD. Deze omvatten:

 • Genetische factoren: Onderzoek suggereert dat sommige genetische aandoeningen, zoals bepaalde bindweefselstoornissen, het risico op SCAD kunnen verhogen.
 • Leefstijlfactoren: Hoewel SCAD spontaan kan optreden, kunnen leefstijlfactoren zoals intense fysieke inspanning of extreme stress een trigger zijn.

Preventieve maatregelen kunnen onder meer omvatten:

 1. Bewustwording en educatie: Het vergroten van de bewustwording over de symptomen en risicofactoren van SCAD is essentieel, zowel onder medisch personeel als patiënten.
 2. Regelmatige medische evaluaties: Voor personen met een verhoogd risico, zoals die met een geschiedenis van fibromusculaire dysplasie, kunnen regelmatige controles helpen vroege tekenen van vasculaire problemen te identificeren.
 3. Leefstijlaanpassingen: Het aanmoedigen van een gebalanceerde levensstijl met matige fysieke activiteit, stressbeheersing en een gezond dieet kan helpen het risico op SCAD en andere hart- en vaatziekten te verminderen.

Onderzoek en Toekomstige Richtingen

Het onderzoek naar SCAD bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium, maar is cruciaal voor het verbeteren van de diagnose, behandeling en preventie van de aandoening. Europese en wereldwijde onderzoeksinitiatieven richten zich op het beter begrijpen van de onderliggende mechanismen van SCAD, de ontwikkeling van gerichte behandelingen en het opstellen van richtlijnen voor het management van deze zeldzame aandoening.

Door een beter begrip van SCAD en gerelateerde aandoeningen, kunnen medische professionals effectievere preventiestrategieën ontwikkelen en patiënten voorzien van de informatie en ondersteuning die nodig zijn om gezondheidsrisico’s te beheren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Upcoming Events