Ruisje Bij Het Hart

Ruisje bij het Hart

Wat is een Hartgeruis?

Een hartgeruis, vaak beschreven als een ‘ruisje bij het hart’, is een extra of ongewoon geluid dat wordt gehoord tijdens het luisteren naar het hart met een stethoscoop. Dit geluid is meestal te horen naast de reguliere harttonen die worden geproduceerd door de sluiting van de hartkleppen. Hartgeruisen variëren in toon, volume en timing, en zijn vaak het resultaat van turbulentie in de bloedstroom binnen het hart.

Hartgeruisen kunnen worden ingedeeld als onschuldig (benign) of pathologisch. Onschuldige hartgeruisen zijn veelvoorkomend bij kinderen en jonge volwassenen; deze vormen vaak geen gevaar voor de gezondheid en kunnen soms zelfs verdwijnen naarmate men ouder wordt. Pathologische geruisen duiden echter mogelijk op een onderliggende hartafwijking zoals klepafwijkingen of hartklepdefecten, die nauwgezet onderzocht en beheerd moeten worden.

Het begrijpen van de aard van een hartgeruis is essentieel voor het vaststellen van een adequate behandeling en het nemen van preventieve maatregelen om ernstigere hart- en vaatziekten te voorkomen. Medisch onderzoek, waaronder een echocardiogram of een transthoracale echo, speelt een cruciale rol bij het diagnosticeren van de specifieke oorzaak van het geruis.

Het Belang van Diagnostiek bij Hartgeruisen

Het Herkennen van Geruisen

Hartgeruisen kunnen variëren van zeer subtiel tot zeer opvallend. Medische professionals zijn getraind om deze geluiden te interpreteren, en het gebruik van een stethoscoop is de eerste stap in het diagnosticeren van de aard van het geruis. De geluiden worden omschreven als zacht of hard, hoog- of laagfrequent en kunnen optreden tijdens de systolische of diastolische fase van de hartcyclus.

Soorten Hartgeruisen

 • Systolisch geruis: Ontstaat tussen de eerste en tweede harttoon, en kan wijzen op aandoeningen zoals mitraalklep prolaps of aortastenose.
 • Diastolisch geruis: Hoort men tussen de tweede en eerste harttoon en kan duiden op aandoeningen zoals mitraalklep insufficiëntie of aortaklep insufficiëntie.
 • Continu geruis: Dit is gedurende de gehele hartcyclus te horen en kan wijzen op meer complexe aandoeningen zoals een open ductus arteriosus.

Diagnostische Methoden

Om de precieze oorzaak van een hartgeruis te bepalen, kunnen verschillende diagnostische technieken worden ingezet:

 • Echocardiografie: Dit is een echo van het hart die kan helpen bij het visualiseren van de structuur en functie van de hartkleppen en kamers.
 • Elektrocardiogram (ECG): Hiermee wordt de elektrische activiteit van het hart gemeten om andere hartafwijkingen uit te sluiten of te bevestigen.
 • Röntgenfoto van de borstkas: Kan worden gebruikt om de grootte en vorm van het hart en de grote bloedvaten te beoordelen.

Waarom Vroege Diagnose Belangrijk Is

Het tijdig detecteren van hartgeruisen kan kritiek zijn om ernstige hartcomplicaties te voorkomen. Bij pathologische geruisen kan vroegtijdige interventie, zoals medicatie of zelfs een operatie, noodzakelijk zijn om de normale hartfunctie te herstellen en de gezondheid van de patiënt te waarborgen. Daarnaast biedt vroegtijdige diagnose de mogelijkheid voor patiënten om hun levensstijl aan te passen, zoals dieet en oefening, wat verder kan bijdragen aan een betere hartgezondheid.

Verband tussen Hartgeruisen en Andere Hartaandoeningen

De Impact van Hartgeruisen op de Gezondheid

Hartgeruisen kunnen een indicator zijn van verschillende cardiale aandoeningen. Sommige van deze aandoeningen zijn mild en vereisen weinig tot geen behandeling, terwijl andere ernstige medische aandacht vereisen om complicaties te voorkomen. Het begrijpen van het verband tussen hartgeruisen en andere hartproblemen is essentieel voor effectieve preventie en behandeling.

Aandoeningen Geassocieerd met Hartgeruisen

 • Klepafwijkingen: De meest voorkomende oorzaak van hartgeruisen. Afwijkingen zoals stenose (verharding van de klep) of regurgitatie (lekkage van de klep) veroorzaken turbulentie in de bloedstroom, wat leidt tot hoorbare geruisen.
 • Aangeboren Hartafwijkingen: Veel hartgeruisen bij kinderen zijn het gevolg van aangeboren afwijkingen zoals een ventrikelseptumdefect (VSD) of een persisterende ductus arteriosus (PDA).
 • Endocarditis: Een infectie van de binnenwand van het hart die vaak de hartkleppen aantast en kan resulteren in zowel acute als chronische geruisen.

Onderzoek en Behandeling

Naast de standaard diagnostische methoden zijn er specifieke behandelingen en onderzoeken relevant voor patiënten met hartgeruisen:

 • Medicatie: Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan medicatie worden voorgeschreven om de symptomen te beheersen of de onderliggende conditie te behandelen. Bloedverdunners kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij klepafwijkingen om het risico op bloedstolsels te verminderen.
 • Chirurgische Interventies: In gevallen van ernstige klepafwijkingen of aangeboren afwijkingen kan een operatie nodig zijn om de defecte kleppen te repareren of te vervangen.
 • Follow-up en Levensstijl Aanpassingen: Regelmatige follow-up met een cardioloog is cruciaal. Patiënten kunnen ook geadviseerd worden hun levensstijl aan te passen, inclusief dieet, lichaamsbeweging en het vermijden van roken.

Preventie en Bewustwording

Voorlichting over hartgeruisen en hun mogelijke gevolgen is een belangrijke stap in de preventie van hart- en vaatziekten. Bewustwording kan helpen bij vroegtijdige herkenning en behandeling, waardoor de kwaliteit van leven verbetert en mogelijk levens worden gered. Patiënten en zorgverleners moeten samenwerken om risicofactoren te beheren en een gezonde hartfunctie te bevorderen.

De relatie tussen hartgeruisen en andere hartziekten benadrukt het belang van zorgvuldige evaluatie en gepersonaliseerde behandelplannen. Door deze complexe verbanden te begrijpen, kunnen patiënten en zorgverleners effectiever reageren op hartgeruisen, wat leidt tot betere gezondheidsuitkomsten en een verbeterde levenskwaliteit.

Upcoming Events