Hartklachten bij vrouwen. Wat iedereen hierover zou moeten weten!

Hartaandoeningen bij vrouwen worden helaas nog vaak gemist. Iedere dag overlijden er gemiddeld 57 vrouwen in Nederland aan hart of vaatklachten. Er overlijden zelfs meer vrouwen dan mannen dat aan hartklachten. Dit aantal zou een stuk lager kunnen zijn wanneer iedereen, zowel artsen als vrouwen zelf, beter de symptomen van hartklachten weten te herkennen. Want deze klachten presenteren zich in de helft van de gevallen anders dan bij de meeste mannen. 

We kennen allemaal de scenes uit films en series wel. Iemand krijgt een hartinfarct, veelal is het een man, grijpt naar zijn borst en raakt buiten bewustzijn. Het is niet raar dat we hierdoor een bepaald beeld hebben van hoe een hartinfarct er uit zou ziet. Maar dat dit beeld lang niet altijd strookt met de realiteit blijkt wel uit de praktijkvoorbeelden van miljoenen vrouwen wereldwijd. En hier gaat het vaak mis en worden veel klachten niet herkend als hartklachten.

Het aantal mensen met een hart- of vaatziekte neemt toe. Ook onder jonge vrouwen.

Hart- en vaatziekten kennen geen leeftijd. Het kan iedereen op ieder moment overkomen. Waar vrouwen met name rondom de overgang een groter risico lopen doordat het beschermende oestrogeen gehalte daalt, neemt ook het aantal jongere vrouwen met hart- en vaatklachten steeds meer toe. Want wanneer je al tijdens je zwangerschap een hogere bloeddruk hebt, of te maken kreeg met een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie)/ HELLP syndroom) is het risico op het ontwikkelen van hart- of vaatproblemen groot.

Maar vooral onze moderne tijd en leefstijl is een serieuze vijand geworden. Een vijand die ook steeds meer jongere slachtoffers maakt…

Hart- en vaatziekten zijn in veel gevallen te voorkomen

Het goede nieuws is dat in heel veel gevallen (zo’n 80%) hart- en vaatziekten te voorkomen zijn! Een groot deel van de risicofactoren heb je namelijk zelf in de hand. Uit een recent wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal jonge vrouwen dat getroffen worden door hart -en vaatziekten veelal dezelfde risicofactoren hebben; overgewicht, diabetes type 2, roken en langdurige stress.

Erfelijkheid speelt uiteraard ook een belangrijke rol. Wanneer hart of vaatklachten in jouw directe familie voorkomen is er een kans dat je erfelijk belast bent. Maar gelukkig is hier, met name in de laatste jaren, meer kennis over en kan dit vaak middels een bloedtest onderzocht en behandeld worden.

Welke symptomen kunnen naast pijn op de borst óók signalen zijn voor hartklachten?

 Hartklachten presenteren zich vaak met de bekende pijn of druk op de borst klachten. Maar wist je dat bijna de helft van de vrouwen die een hartinfarct hebben geen pijn op de borst heeft? Het is dus goed te weten op welke signalen je moet letten.

Dit zijn de meest voorkomende klachten:

 • Pijn/ kramp in de nek of tussen de schouderbladen
 • Pijn in de kaak of kaken (wordt vaak verward met tand of kiespijn)
 • Duizeligheid
 • Een onverklaarbare extreme vermoeidheid
 • Krampen in de linker of rechter bovenarm
 • Misselijkheid
 • Hevig transpireren
 • Een zwaar of strak gevoel of kramp rondom de borststreek. Let op: in sommige gevallen lijkt op maagklachten of slokdarm krampen.

Deze klachten kunnen natuurlijk ook een andere, soms een meer onschuldige oorzaak hebben, maar ze kunnen óók op hartklachten wijzen. Het is daarom goed hier alert op te zijn en ze te laten onderzoeken.

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren:

 • Hoge bloeddruk
 • Diabetes
 • Hoog cholesterol
 • Overgewicht / obesitas
 • Langdurige stress
 • Roken
 • Te weinig beweging
 • Ongezond voedingspatroon
 • Erfelijkheid
 • Hormonaal gerelateerde factoren zoals de overgang, een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of migraine (tijdens de puberteit)

Time is Muscle!

Vrouwen zijn geneigd wat minder goed voor hun zelf te zorgen dan dat ze dat voor anderen doen. En daardoor wachten veel vrouwen vaak te lang af met naar de huisarts te gaan. Of vullen een verklaring voor hun klachten zelf al in. Maar als het gaat om hartklachten is time echt muscle. Letterlijk! Want hoe langer we wachten hoe ernstiger de problemen kunnen worden. Maak jezelf en jouw gezondheid belangrijk.

Herken daarom de signalen die op hartproblemen kunnen wijzen, want deze kennis redt levens!

Share this post