Pacs Hart

PACS Hart

Wat zijn Premature Atriale Contracties (PACs)?

Premature atriale contracties (PACs), vaak afgekort tot ‘PACs hart’, zijn kleine afwijkingen in het normale hartritme waarbij de boezems (atria) van het hart te vroeg een extra slag maken. Dit fenomeen kan aanvoelen als een kortstondige hartoverslag of flutter, waarna het hart weer zijn normale ritme oppakt. Ondanks dat ze meestal onschadelijk zijn, kunnen ze soms ongemak of een verontrustend gevoel veroorzaken.

PACs ontstaan door een ectopische elektrische impuls die voortijdig uit de atria komt, nog vóór de volgende reguliere hartslag moet beginnen. Deze vroegtijdige signalen kunnen door verschillende factoren worden getriggerd, zoals stress, cafeïne, alcoholgebruik, en soms zijn er geen duidelijke oorzaken aan te wijzen. In de meeste gevallen vereisen PACs geen behandeling, tenzij ze frequent voorkomen en gepaard gaan met andere symptomen, wat zeldzaam is. Het is belangrijk voor individuen die regelmatig last hebben van PACs om dit met hun arts te bespreken, vooral als ze gepaard gaan met pijn op de borst, duizeligheid of andere zorgwekkende symptomen.

De Impact van PACs op de Hartgezondheid

Hoewel PACs in veel gevallen onschadelijk zijn, is het belangrijk om de mogelijke impact op de algehele hartgezondheid te begrijpen. Hieronder bespreken we hoe PACs het hart kunnen beïnvloeden en onder welke omstandigheden ze mogelijk meer aandacht vereisen.

Symptomen en Waarnemingen

Veel mensen met PACs ervaren geen merkbare symptomen. Echter, in sommige gevallen kunnen individuen een onregelmatigheid in de hartslag voelen, zoals:

 • Het gevoel van een gemiste slag of een extra slag
 • Een plotselinge versnelling van de hartslag
 • Een oncomfortabel fladderen in de borst

Deze sensaties kunnen vooral merkbaar zijn tijdens momenten van rust of net na het stoppen van fysieke activiteit.

Risicofactoren en Triggers

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het optreden van PACs. Het identificeren van deze kan helpen bij het beheersen van episodes:

 • Cafeïne en alcohol: Stimulerende middelen zoals cafeïne en alcohol kunnen PACs triggeren bij sommige personen.
 • Stress en angst: Emotionele stress en angst kunnen ook leiden tot tijdelijke veranderingen in het hartritme, inclusief PACs.
 • Slaaptekort: Onvoldoende rust kan het autonome zenuwstelsel beïnvloeden en leiden tot een verhoogde frequentie van PACs.
 • Hormonale veranderingen: Vooral bij vrouwen kunnen hormonale schommelingen invloed hebben op het hartritme.

Gezondheidsimplicaties

Hoewel de meeste mensen met PACs een normaal en gezond leven leiden zonder dat hun levensverwachting wordt beïnvloed, kunnen frequente PACs in sommige gevallen wijzen op onderliggende hartcondities. Het is cruciaal voor patiënten met regelmatige PACs om te worden geëvalueerd voor:

 • Hartziekten: Onderliggende hartafwijkingen kunnen verantwoordelijk zijn voor het frequente voorkomen van PACs.
 • Elektrolytenstoornissen: Onbalans in lichaamszouten zoals kalium en magnesium kan PACs veroorzaken.
 • Andere ritmestoornissen: Soms kunnen PACs een voorbode zijn van andere, meer significante ritmestoornissen.

Wanneer medische hulp zoeken?

Het is aan te raden medische hulp te zoeken als PACs gepaard gaan met andere symptomen zoals duizeligheid, extreme vermoeidheid, pijn op de borst, of als de PACs plotseling veel frequenter of intenser worden.

Gerelateerde Ritmestoornissen en Hun Beheer

PACs kunnen een indicator zijn van de algehele gezondheid van het hart en soms gerelateerd zijn aan andere ritmestoornissen. Het begrijpen van deze verbanden en hoe ze gediagnosticeerd en beheerd worden, kan belangrijk zijn voor patiënten die regelmatig last hebben van premature atriale contracties.

Veelvoorkomende Gerelateerde Ritmestoornissen

 • Atriale Fibrillatie (AFib): Dit is de meest voorkomende vorm van ernstige ritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en vaak abnormaal snel klopt. PACs kunnen soms overgaan in AFib, vooral als ze frequent voorkomen.
 • Supraventriculaire Tachycardie (SVT): Een snelle hartslag die begint boven de hartkamers. PACs kunnen af en toe een episode van SVT triggeren.
 • Ventrikel Tachycardie: Hoewel minder gebruikelijk, kunnen frequente PACs soms gerelateerd zijn aan problemen in de hartkamers, zoals ventrikel tachycardie.

Diagnostische Procedures

De diagnose van ritmestoornissen die samenhangen met PACs omvat typisch:

 • ECG (Elektrocardiogram): Een test die de elektrische activiteit van het hart meet en helpt bij het identificeren van abnormale hartslagen zoals PACs.
 • Holter-monitor: Een draagbaar apparaat dat continu de hartslag registreert, vaak gedurende 24 uur of langer, om intermitterende episodes van ritmestoornissen vast te leggen.
 • Event Monitor: Gebruikt voor langere monitoring, tot 30 dagen, om sporadische episodes van hartkloppingen of ritmestoornissen te detecteren.

Behandelingsstrategieën

Afhankelijk van de frequentie en de ernst van de ritmestoornissen, kunnen de volgende behandelingen worden overwogen:

 • Leefstijlveranderingen: Vermindering van cafeïne en alcohol, stressmanagement en regelmatige lichaamsbeweging kunnen helpen de frequentie van PACs en gerelateerde ritmestoornissen te verlagen.
 • Medicatie: Bepaalde medicijnen, zoals bètablokkers of calciumkanaalblokkers, worden soms voorgeschreven om het hartritme te reguleren en de symptomen te beheersen.
 • Ablatie therapie: Een procedure waarbij kleine gebieden van het hartweefsel die abnormale elektrische signalen veroorzaken, worden vernietigd.

Preventie en Lange-Termijn Beheer

Voor patiënten met PACs en gerelateerde ritmestoornissen is regelmatige follow-up met een cardioloog essentieel. Dit helpt niet alleen bij het bewaken van de conditie, maar ook bij het vroegtijdig opsporen en behandelen van mogelijke complicaties. Door de combinatie van medische behandeling en aanpassingen in de levensstijl kunnen veel patiënten een normaal en actief leven leiden, ondanks de aanwezigheid van deze hartcondities.

In deze sectie hebben we de belangrijkste aspecten van de diagnose en het beheer van ritmestoornissen gerelateerd aan PACs besproken, wat van cruciaal belang is voor de algehele gezondheid van het hart.

Upcoming Events