Waarom zijn veel hart- en vaatpatiënten ondanks de gezondheidsrisico’s niet therapietrouw?

Veel hart/vaatpatiënten nemen hun voorgeschreven medicatie niet consequent in. Een te hoge bloedruk of een te hoog cholesterolgehalte wordt meestal behandeld met medicatie. Vooral na een hartinfarct krijg je een flinke diversiteit aan nieuwe medicijnen […]

Bloedonderzoek kan de erfelijkheid aantonen op het risico van het ontwikkelen van hart- of vaatproblemen.

Wanneer er hartklachten in de familie voorkomen, veroorzaakt door atherosclerose (slagaderverkalking) kan het zeer zinvol zijn om te laten bepalen of jij ook een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van hart- of vaatproblemen. Dit […]