Waarom zijn veel hart- en vaatpatiënten ondanks de gezondheidsrisico’s niet therapietrouw?

Veel hart/vaatpatiënten nemen hun voorgeschreven medicatie niet consequent in. Een te hoge bloedruk of een te hoog cholesterolgehalte wordt meestal behandeld met medicatie. Vooral na een hartinfarct krijg je een flinke diversiteit aan nieuwe medicijnen […]